Hideo Kitaoka

Hideo Kitaoka je član kooperative Takefu Village. Rojen 1950 v Echizenu, kjer se je od otroštva učil kovaške obrti. Znan je po tradicionlanemu pristopu h kovaštvu in izdelovanju enostransko brušenih nožev iz jekel z visokim odstotkom ogljika. Echizen je poleg Sekija center kovaške obrti na Japonskem, ki daje velik pečat mestu že od obdobja Muromachi (1392-1573).

Hideo Kitaoka is a member of Takefu Village Cooperative. He was born in 1950 and learned his craft from his father in Echizen as a child. He is know for traditional style knife making with single grinds and does excellent work in a variety of carbon steels. In 1980, Echizen was the first production centre for forged blades to be awarded the nationally recognized Traditional Craft Product accolade. Blades have been hand forged there since Muromachi period (1392-1573).