Brusni kamni

Vodobrusni kamni, veliki, mali, kombinirani, fini, grobi, naravni ali umetni so najboljši način za brušenje japonskih kuhinjskih nožev.

Sharpening stones Whetstones - large, small, combined, fine grit, rough grit, natural or synthetic - are the best way to sharpen Japanese kitchen knives.