Nož kot darilo

Rezilo in človeška vrsta sta zelo trdno povezana skozi ves evolucijski razvoj. Druge vrste ne potrebujejo ostrin, saj so z njimi rojene. Ljudje pa smo si svoje okolje prirejali tako, da smo uporabljali rezila, ki jih je ponujala narava – kamen, okli, rogovi, slonovina, ter kasneje z odkritjem železove rude oblikovali eno najpomembnejših orodij. Železo je omogočilo trdoto in vzdržljivost za rezanje in sekljanje. Kasneje se je z dodajanjem ogljika in kroma dosegla boljša kvaliteta materialov, s čimer se je doseglo trajnost, fleksibilnost, ostrino in odpornost na rjo.

Človeku je uporaba rezila olajšala življenje in mu pomagala preživeti. Rezilo je temelj napredka – brez njega ne bi mogli oblikovati predmetov, strojev, ter izrezovati posebne oblike zelenjave, sadja…

In danes si brez primernih pripomočkov ne predstavljamo dela v kuhinji – domači ali profesionalni. Kuhanje namreč ne pomeni več garanje ob pripravi hrane za vso družino, ampak je (ali postaja) zabavno in družabno opravilo.

Ker je kuhanje trend, so kuhinjski pripomočki  še bolj. Tisti, ki so resnično zaljubljeni v kuhanje – in tisti, ki bi to radi bili – zahtevajo najboljše orodje.

Kuhinjski noži so zagotovo temelj vsake kuhinje. Zakaj torej izbrati kuhinjski nož kot darilo?

  • Obdarovanec ga bo vsakodnevno uporabljal. Njegove vrhunske karakteristike ga bodo spominjale na vas.
  • Svojim najdražjim želite več užitka in manj garanja v kuhinji, boljše okuse in lepše oblikovane sestavin.
  • Darilo za vse življenje.
  • Ker gre za vrhunski rokodelski izdelek in je del japonske tradicije

Naj zaključimo z vraževerjem, ki se pojavlja v vseh kulturah in pravi, da špičasto rezilo ni ustrezno za darilo, saj naj bi to včasih predstavljalo kot znak napovedi vojne med kralji. Če pa so bila rezila med njimi predmet trgovanja pa je veljalo, da gre za zavezništvo med državama, zato se še danes držimo navade, da ob podarjanju noža zraven priložimo kovanec, ki nam ga obdarovanec simbolično vrne. S tem zadostimo vraževerju in sodobni potrebi po najboljših pripomočkih!

Za lažje odločanje med tipi nožev, si vzemite čas za branje na naši spletni strani: www.osterrob.si ali pa pošljite vprašanje po e-pošti: luka@osterrob.si. Z veseljem vam bomo svetovali!

/////

Blades and men have been strongly bound together throughout evolution. Other species had no need for sharp utensils since they were born with them. People, on the other hand, had to tame their environment by using blades nature offered – rocks, trunks, horns, ebony, and later, upon discovery of iron, they managed to create one of the most important weapons. Iron provided hardness and endurance for cutting and chopping. With the addition of carbon and chrome, materials of better quality were developed and made possible durability, flexibility, sharpness and rust resistance. 

The use of blade made man's life easier and helped us survive. The blade stands for progress – without it we could not shape objects or machines, and carve vegetables or fruit into particular shapes.

And today we cannot imagine any work done in the kitchen – be it home or professional – without proper tools. Cooking no longer stands for hard labour when preparing food for the family but is becoming or already is a fun and social activity. Those, who are truly in love with cooking – and those who wish to be –, insist on the best tool.

Why give a kitchen knife as a present? Because you wish your loved ones to have less stress and more fun in the kitchen. You want them to enjoy better tastes and finer shapes of ingredients. But also because our knife is a high-quality handmade product and is a part of Japanese tradition.

Let us conclude by dispersing the superstition that is found in every culture and says that a pointy blade is an unsuitable gift since it used to represent a war declaration between kings. However, if the kings traded with blades, then these symbolised an alliance between the countries. Therefore, all one needs to do is simply give a coin along with the knife. The person receiving the present must return the coin as a sign of trade and thus we are able to satiate the superstition as well as the modern need to own the best kitchen tools.

To choose the most suitable knife, take the time to read our website or send an inquiry by email to: luka@osterrob.si. We will be delighted to help you!